НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

21.01.2010Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації
Товариства з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк”
Ураховуючи істотну загрозу платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” (далі ? Банк) та з метою захисту інтересів кредиторів і вкладників, забезпечення схоронності капіталу й активів Банку, здійснення докладної оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення його платоспроможності й ліквідності, стабілізації діяльності Банку, усунення порушень, причин та умов, що призвели до погіршення його фінансового стану, на підставі вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правлінням Національного банку України було прийнято рішення про призначення в Банку тимчасової адміністрації з 21.01.2009 до 21.01.2010.

 

Рішенням Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації банків від 08.09.2009 було визнано за недоцільне державі приймати участь у капіталізації Товариства з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк”.
З метою захисту інтересів громадян прийнято спільну постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 07.10.2009 № 1133, відповідно до якої зобов’язання Банку за вкладами фізичних передано Публічному акціонерному товариству “РОДОВІД БАНК”.
З метою недопущення подальшого скорочення активів Банку, забезпечення виконання його зобов’язань перед кредиторами (зокрема фізичними особами), відновлення соціальної справедливості, у зв’язку із значною втратою активів та доходів і настання його неплатоспроможності, а також неможливістю приведення діяльності цього Банку в правову і фінансову відповідність до вимог Закону про банки та нормативно-правових актів Національного банку України, керуючись Законами України Про Національний банк України, Про банки та іншими нормативними актами, Правління Національного банку України постановило з 21.01.2010 відкликати банківську ліцензію та ініціювати процедуру ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк”, припинити повноваження тимчасового адміністратора Банку, правління, спостережної ради і загальних зборів Банку.

 

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська 9
Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50
www.bank.gov.ua

от admin